Søndagsmøter

Søndagsmøter

Vår vakre vegglogo

Søndagsmøte i “lillesalen”

Søndagsmøtene er fortsatt kjernen i vårt arbeid. Noen ganger arrangeres disse møtene på den vanlige måten med tale og sang, andre ganger som delekvelder med samtale, og vi avslutter alle møtene med kveldsmat. Fremmøte kan variere stort, fra 6-7 til ca. 40 på det beste. Talerne på møtene våre er både gjestetalere og lokale krefter. Vi opplever det positivt at flere av våre medlemmer deltar som talere på våre møter og sammenkomster.

 

Kveldsmat og sosialt fellesskap

 

 

Samling om Bibelen