Bibel- og bønnegrupper

Vi har hatt to bibel- og samtalegrupper gående i 2017. Å inkludere flere av medlemmene i en gruppe vil være et satsningsområde også fremover. Dette er noe vi så langt ikke helt har lyktes med, men som vi anser som et viktig fellesskap for den enkelte. Vi ser at medlemmer som er med i smågrupper ofte er spesielt engasjerte medlemmer. Vi tror at det lille fellesskapet er en viktig arena for å oppmuntre hverandre og dele vitnesbyrd om livet med Gud i hverdagen.