Om oss

Alta Normisjon


ALTA NORMISJON er en misjonsforening tilknyttet Normisjon. Vi vil bygge et misjonerende fellesskap som leder mennesker i alle aldre til å bli Jesu Kristi disipler. Alta Normisjon identifiserer seg fortsatt med det viktige lekmannsarbeidet i landet vårt, og ser på seg selv som et viktig supplement til det øvrige kristne arbeidet i Alta. Det er vårt ønske og bønn at arbeidet i årene fremover vil hvile i Guds hånd og hans ledelse, hvor nå enn veien måtte gå.