Utleie av Alta bedehus

Utleie av Alta bedehus

Alta bedehus er et godt egnet til leie om du skal ha dåp, minnesamvær, lite bryllup, fødselsdag.

Det er god plass, dekketøy og utstyr opp til 60 plasser. Til minnesamvær har vi dekket opp til 100 personer. Bedehuset er mye brukt og godt egnet til minnesamvær.

Alta bedehus kan også leies andre lutherske organisasjoner til kristne møter og arrangementer.

Om du ønsker å leie Alta bedehus, tar du kontakt med:

Ommund Heggheim

Telefon : 95 96 49 30

e-post   : ommund@trollnet.no

Se utleiepriser

Se oversikt

 

 

 

 

 

Bedehuset er et egnet lokale til å leie om du skal ha dåp, minnesamvær, lite bryllup,  fødselsdag med opptil opptil 60 gjester. Ang. leie av Bedehuset, ta kontakt med Ommund Heggheim, telfon 95 96 49 30 eller send e-post til:  ommund@trollnet.no