Formiddagstreffet

Formiddagstreffet

60 +

Formiddagstreffet har møter annenhver onsdag. Målgruppa er dem som har fri på formiddagstid og ønsker et fellesskap på tvers av generasjonene. Møtene ledes av en ansvarsgruppe og er et samarbeid mellom Alta Normisjon og Alta menighet. Kristine Daniloff har administrert dette arbeidet i 2017.  Det har vært god oppslutning om treffene. Dette arbeidet er viktig, og Alta normisjon ønsker å prioritere dette arbeidet framover. Vi takker alle som har bidratt. Formiddagstreffet lager egen årsmelding som vi deler ut på årsmøtet.

Formiddagstreffet på tur, utenfor Kventunet i Børselv.