Langs veien mot Jeriko

Langs veien mot Jeriko

Der er historisk sus og evangelisk kraft i Lukas 18,35,-som er denne dagens bibelord.

Jeriko! Verdens eldste bebodde by ifølge arkeologiske utgravninger. Plassert nordvest for Dødehavet i Jordandalen, ved foten av Juda-fjellene. Ca 1400 år før Jesus gikk langs denne veien mot Jeriko, inntok israelittene byen med stor dramatikk, under Josvas ledelse. Kanskje langs samme vei!

Det var om våren etter kornhøsten og kornlagrene i byen var fulle. Jerikos innbyggere hadde hørt ryktet om israelittene som var på vei. De hadde også hørt om hvordan Herren hadde tørket ut vannet i Rødehavet da israelittene dro ut fra Egypt, og sikkert også hørt om at flomvannet i Jordanelva ble stoppet tilsvarende, og om hva israelittene hadde gjort med begge amorittkongene på andre siden av Jordan.

Redsel var kommet over hele Jeriko. Likevel var jerikokvinnen Rahab kommet til tro på Herren som den eneste sanne Gud, selv om hun tilhørte et hedningefolk. Hun bodde ytterst på bymuren, og drev kanskje et lite hospits! Hun hjalp i alle fall de israelittiske speiderne som var kommet seg innenfor bymuren, men som ble oppdaget og jaget. Rahab hjalp speiderne ut, og ba om barmhjertighet da israelittene skulle komme og innta byen. Hun fikk et synlig bevis i form av en skarlagenrød snor som hun skulle henge i vinduet, -et tegn på at ødeleggelsene ikke skulle ramme henne og hennes hus. Hun holdt ord, det gjorde også både Josva og speiderne. Rahab ble frelst ved tro! Slik også med utvandringen fra Egypt, da blodet fra lammet ble strøket på dørstolpene, og de som gjorde det ble også frelst. Det er forøvrig mektig å se bilder fra utgravningen av Jeriko. Bymuren falt sammen og den ble brent. Men på bildet kan man se et lite område ytterst i bymuren i nordvest som ikke var falt sammen; det var kanskje der Rahab bodde.

Lukas 18 forteller om at Jesus en dag var på vei mot denne gamle kongebyen, og at det langs denne veien sto en blind mann og  tigget da han nærmet seg Jeriko.  Mannen ropte og ropte og gav seg ikke, selv om folkemengden prøvde å dempe han ned. Ropene til Jesus, Davids sønn, ble hørt,- den blinde mannen fikk sitt syn og fikk høre de fantastiske ordene av Jesus; Din tro har frelst deg.

Ord om tro og frelse langs veien mot Jeriko!