Fellesmøtene 2020 med Kurt Hjemdal

Fellesmøtene 2020 med Kurt Hjemdal
Helgen 16. – 18. oktober blir det fellesmøter med Filadelfia og Alta menighet. Møtene vil være på Filadelfia, Alta bedehus og Nordlyskatedralen. Vi har invitert Kurt Hjemdal. Han har vært i Alta flere ganger, men det er en del år siden. Kurt Hjemdal er født i Danmark, men bodd hele sitt voksne liv i Norge. Ansatt i Indremisjonen i 30 år, bl a som kretssekretær, bibelskolelærer og -rektor. Forlagssjef i Luther Forlag. Sogneprest i Ski. Landsstyreleder i Israelsmisjonen og i Normisjon. Leder av Kirkelig fellesråd i Oslo. Reiseleder i Pluss-reiser. Forfatter. Gift, tre voksne sønner.

Emner for møtene:

Fredag kveld kl 1900:Alta bedehus. Tema: Velsignet i Kristus, Ef 1,1-14
Lørdag formiddag kl 1100:Alta bedehus.Tema: Frelst av nåde, Ef 1,15-2,10
Lørdag kveld kl 1900:Filadelfia. Tema:Med i Guds familie, 2,11-3,21
Søndag formiddag kl 1100:Nordlyskatedralen.Tema:Dagens tekst
Søndag kveld kl 1900:Filadelfia. Tema: Nytt liv, Ef 4,1-6,9
Helge Ludvigsen