Ditt ord er en lykt…..

Ditt ord er en lykt…..

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119.105
Nå i november, når dagslyset avtar og sola «blir borte», blir vi igjen minnet om hvor viktig det er med lys. Har du løkter langs din vei, spør Ola Bremnes så fint i sangen Fyret.

Bibelen, Guds ord, er lykta som aldri slokner. Det evige Ordet, hjelper oss på livsveien, både sommer og vinter, natt og dag. I ditt lys, ser vi lys. Salme 36.10. Jesus, han som er verdens lys, opplyser oss i vårt indre menneske. Alt mørke i oss, og rundt oss vil Han overvinne og beseire. I Bibelens 1.kapitel leser vi om « mørket som lå over dypet». Videre står det «Da sa Gud: Det skal bli lys, og det ble lys» Hans skaperord bragte lyset fram, og vi får ta imot det. Dette gjelder både lyset i naturen og det åndelige lyset i hjertet vårt. På samme måte som novemberlyset svekkes, kan vi kjenne at vårt eget indre lys endres og skifter. Da er det godt at vi har fått vite hvor vi skal gå for å fylle olje på lampen.

De 4 B ene som vi lærte om en gang; Bibelen, bønnen,  brodersamfunnet, brødsbrytelsen, er like viktige i dag som på Jesu tid. Troen er ferskvare, og den trenger stadig næring for å vokse. Når lyset beseirer mørket, vet vi at det også vil stråle ut fra våre små lykter til dem vi møter langs veien…

SOLVEIG