Den bleke blå prikken!

Den bleke blå prikken!

Jeg så på NRK TV,

– og ble imponert; en dokumentasjon om romsonden “Voyager 1”. For å utforske solsystemet vårt ble den skutt opp i 1977,  og etter en lang reise i 2012 forlot romsonden den ytterste planeten Neptun. Kommunikasjonen med romsonden ble etter det skrudd av pga for svake signaler, og NASA mottar ikke lenger bilder fra den videre reisen i stjernerommet.

Men jeg vil alltid huske ett bilde, da Carl Sagan,- og andre, overtalte ingeniørene hos NASA til  å snu kamera på “Voyager 1” hjemover,- for å ta det siste bildet av jorden fra “Voyager 1”. Jorden er mindre enn en prikk på det bildet,-6 tusen milliarder kilometer unna, som et støvkorn man er fristet til å børste vekk. Denne prikken er den  priviligerte planeten mennesker har bodd på til alle tider…! “..Når jeg ser din himmel,et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske-at du husker på det..” (Salm 8,4-5). Nesten som om gjetergutten David må ha vært en snartur til “Voyager 1” da han skrev denne salmen!?

“For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning”. (Rom.1. 19-20 Rom 1.18).

Ikke bare Paulus og David, men også Gabriel Scott i romanen “Kilden” og mange andre. Fiskeren Markus;”..alle vet vel at hummerteinen har en tilbliver?”. Er det ikke dette som kalles “Common sense”?;-allminnelig fornuft?