Temalørdag 24 november kl 1200

Temalørdag 24 november kl 1200

Torill Solli Haugen

Temalørdag med Torill Solli Haugen

Alta Normisjon inviterer til temalørdag kl 1200 på Alta bedehus.

Tema:           “Islam-insch´Allah.”

Undertema:  “Likheter og forskjeller mellom Islam og Kristendom

Første del vil handle om Islams tilblivelse i et historisk bakteppe. I andre del blir det fokus på Islamsk teologi og praksis.

Det blir kaffe og noe å bite i! Velkommen

 

Torill er utdannet religionshistoriker med islam og nyreligiøsitet som fordypningsområder; og dette er tema hun har undervist mye i.

I flere sammenhenger har Torill også arbeidet innenfor fagfelt som folkloristikk, historie, teologi, diakoni, etikk og organisasjonspsykologi.

Eksempler på oppdragsgiverne er kommuner og fylkeskommuner, utdanningsinstitusjoner, turoperatører, helseforetak, NAV og interesseforenininger.

Hun har også to lengre utenlandsopphold med som “bagasje,” – i Østerrike og i Sør Amerika, hvor hun begge steder var involvert i misjonsprosjekter.