Besøk av Svein Granerud

Besøk av Svein Granerud

Bibeltime på Alta bedehus onsdag 21.mars kl 1830

 

Svein Granerud er leder av Normisjon,Norge. I forbindelse med et styremøte for Alta folkehøgskole på Øytun, vil Svein være på Alta bedehus onsdag 21.mars kl 1830. Svein Granerud er en forkynner som mange i Alta setter pris på å lytte til. På onsdag skal han tale over vårens tema i Alta Normisjon:”Strømmer av nåde”. Vi ønsker alle velkommen til denne bibeltimen.

 

Helge Ludvigsen